Стати учасником МПС PayRun

Опис послуг, що надаються мпс, включаючи всі платні послуги:

МПС «PayRun» надаються наступні послуги з переказу коштів (далі – види переказів):

Перекази в межах України за дорученням фізичних осіб:

 • перекази коштів готівкою від фізичних осіб на користь фізичних осіб в національній валюті України – гривні для виплати готівковими коштами;
 • перекази коштів готівкою від фізичних осіб на користь фізичних осіб в національній валюті України – гривні з зарахуванням суми переказу на рахунок, відкритий в будь-якому банку в Україні в т.ч. за номером електронного платіжного засобу (далі – ЕПЗ);
 • перекази коштів з поточного рахунку (в тому числі ініційовані за номером ЕПЗ) від фізичних осіб на користь фізичних осіб в національній валюті України – гривні для виплати готівковими коштами;
 • перекази коштів з поточного рахунку (в тому числі ініційовані за номером ЕПЗ) від фізичних осіб на користь фізичних осіб в національній валюті України – гривні з зарахуванням суми переказу на рахунок, відкритий в будь-якому банку в Україні в т.ч. за номером ЕПЗ;
 • перекази коштів готівкою від фізичних осіб на користь юридичних осіб/ фізичних осіб – підприємців в національній валюті України – гривні з зарахуванням суми переказу на рахунок, відкритий в будь-якому банку в Україні;
 • перекази коштів з поточного рахунку (в тому числі ініційовані за номером ЕПЗ) від фізичних осіб на користь юридичних осіб/ фізичних осіб – підприємців в національній валюті України – гривніз зарахуванням суми переказу на рахунок, відкритий в будь-якому банку в Україні.

Перекази за межі України/ із-за меж України за дорученням фізичних осіб:

 • перекази коштів готівкою від фізичних осіб на користь фізичних осіб в іноземній валюті (долари США, євро, російські рублі) для виплати готівковими коштами;
 • перекази в іноземній валюті: долари США, євро, російські рублі (перекази із-за меж України/ за межі України) здійснюють виключно Учасники та Непрямі Учасники МПС, що відповідно чинного законодавства країни свого місцезнаходження мають таке право;
 • перекази в іноземній валюті: долари США, євро, російські рублі (перекази із-за меж України/ за межі України) в Україні відповідно до Правил МПС здійснюють виключно банки на підставі банківської ліцензії, а також небанківські установи, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій.

Умови участі в платіжній системі

 • мати статус банку або небанківської фінансової установи, яка відповідно до законодавства країни своєї реєстрації/діяльності має відповідні ліцензії/дозволи на здійснення переказів коштів (в т.ч. транскордонних)
 • відповідність Учасника вимогам вступу до ПС, викладеним у Правилах (що надаються учаснику ПС);
 • виконання Учасником обов’язків, покладених на нього Правилами ПС (в т.ч. забезпечення зобов’язань Учасника у ПС) та договором про участь у ПС;
 • виконання Учасником інших вимог, встановлених Правилами та договором про участь у ПС, зокрема, вимог щодо порядку проведення переказів у ПС, щодо захисту інформації, інформаційної безпеки тощо;
 • виконання Учасником ПС вимог законодавства щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та міжнародних стандартів щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення; законодавства у сфері переказу коштів та іншого законодавства країни реєстрації/діяльності Учасника;
 • надання на вимогу Платіжної організації документів та іншої достовірної інформації, яка стосується діяльності Учасника або здійснених ним переказів коштів у ПС та надання якої передбачено Правилами або договором про участь у ПС;
 • непроведення щодо Учасника процедури банкрутства, ліквідації, визнання Учасника неплатоспроможним та/або банкрутом у відповідності з чинним законодавством країни реєстрації Учасника;
 • відсутність рішення вищого органу управління Учасника про його реорганізацію чи ліквідацію;
 • відсутність рішення вищого органу управління Учасника про передання повноважень/зобов’язань щодо участі у ПС іншим особам, без погодження таких дій з Платіжною організацією;
 • незастосування до Учасника санкцій у відповідності з чинним законодавством країни реєстрації/діяльності Учасника;
 • відсутність інших підстав, які унеможливлюють подальше виконання Учасником його функцій у ПС.

Перелік прав та обов’язків платіжної організації платіжної системи та її учасників

Порядок припинення участі в МПС та виключення учасника МПС, який порушує вимоги щодо участі в платіжній системі або більше їм не відповідає

 • Кожен Учасник МПС «PayRun» може припинити участь за власним бажанням на підставі повідомлення про одностороннє розірвання угоди.

З ініціативи Платіжної організації, припинення участі Учасника в МПС «PayRun», може бути здійснено з таких підстав:

 • відкликання у Учасника ліцензії (іншого документа), що дає право на здійснення переказів/ припинення діяльності небанківської фінансової установи;
 • ініціації щодо Учасника процедури банкрутства, реорганізації, ліквідації, визнання Учасника неплатоспроможним та/або банкрутом у відповідності з чинним законодавством України;
 • рішення вищого органу управління фінансовою установою про його реорганізацію чи ліквідацію;
 • застосування до Учасника санкцій у відповідності з законодавством України;
 • продовження існування підстав для призупинення участі Учасника в системі, які передбачені Правилами МПС «PayRun»;
 • при відсутності в системі операцій Учасника протягом трьох місяців.

Платіжна організація повідомляє Учасника про припинення діяльності Учасника в Системі повідомленням, яке направляється електронною поштою не пізніше наступного робочого дня після припинення, із зазначенням причин припинення.

Платіжна організація не рідше одного разу на рік здійснює контроль дотримання Учасниками вимог щодо участі в Системі, визначених Правилами.

У випадку виявлення Учасника, діяльність якого не відповідає встановленим Правилами вимогам щодо участі в Системі, платіжна організація має права припинити діяльність такого Учасника в системі та письмово повідомити Національний банк України про виявлені порушення з пропозицією виключення Учасника з реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжної системи

Вартість послуг, що надаються користувачам платіжної системи (розмір комісійної винагороди/ плата за здійснення операції)

Тарифи за реєстрацію транзакцій розраховуються в залежності від обороту, середньої суми транзакції і переліку одержувачів Учасника. Платіжна організація має право встановлювати окремі (для кожного учасника МПС) вимоги щодо мінімального розміру основних економічних показників їх діяльності в залежності від функцій, які вони виконуватимуть в МПС, що визначає можливі ризики, пов’язані з можливим невиконання ними своїх зобов’язань. З розміром комісії за здійснення конкретної операції (залежить від суми і одержувача переказу) платник може ознайомитися до її ініціювання після заповнення всіх параметрів переказу в платіжній системі.

Найменування валют переказу

Гривня, Євро, долар США, російський рубль