МПС «PayRun»

МІЖНАРОДНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА «PayRun» (свідоцтво №44 від 05.12.2019 року) створена для організації та здійснення як готівкових, так і безготівкових переказів в національній та/або іноземній валюті між платниками і одержувачами, а також для забезпечення своєчасних розрахунків між Учасниками платіжної системи і її користувачами.

Публікація на сайті НБУ. 

Платіжною організацією МПС «PayRun» є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЙРАН», яке зареєстроване як фінансова установа (свідоцтво від 07.06.2016 ФК №758) та отримало ліцензію на надання послуг з факторингу (згідно розпорядження Нацкомфінпослуг від 31.08.2017 № 3640) та ліцензію №50 від 05.12.2016 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

«Опис організаційної структури платіжної системи»

Склад керівних органів платіжної організації платіжної системи

  • Вищим керівним органом Платіжної організації є Загальні збори учасників. Склад, повноваження, порядок скликання, роботи та прийняття рішень Загальними зборами учасників визначені в Статуті Платіжної організації. Загальні збори учасників Платіжної організації визначають основні напрями розвитку ПС, затверджують план та річні результати діяльності Платіжної організації та виконують інші функції щодо забезпечення діяльності Платіжної організації.
  • Директор Платіжної організації є виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Платіжної організації. Директор Платіжної організації призначається та звільняється з посади Загальними зборами учасників Платіжної організації в порядку, передбаченому Статутом Платіжної організації.
  • Інші структурні підрозділи Платіжної організації – формуються відповідно до штатного розкладу Платіжної організації. Керівники структурних підрозділів призначаються та звільняються з посад Директором Платіжної організації.

Учасники МПС «PAYRUN»

Найменування учасника платіжної системи
(торговельна марка, веб-сайт)
Резидентність учасникаТип учасникаДата внесення відомостей до Реєстру
1PAYGAMES FINANCE INC.нерезидентнебанківська фінансова установа06.09.2022
2CLOUDZONE PAYMENTS INC.нерезидентнебанківська фінансова установа06.09.2023

Порядок (умови) здійснення переказу