ІНФОРМАЦІЯ

для користувачів платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку

небанківського надавача платіжних послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЙРАН» (надалі – Товариство), яка надається користувачу – фізичній особі до укладання договору про надання платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку (далі – Договір) відповідно до вимог ст. 30 Закону України «Про платіжні послуги» та Положення про порядок розкриття інформації небанківськими надавачами платіжних послуг, що затверджене постановою Правління НБУ від 17.08.2022 №181.

1. Інформація про Товариство
Найменування ТоваристваПовне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЙРАН»

Скорочене найменування: ТОВ «ПЕЙРАН»
Місцезнаходження:Україна, 02068, місто Київ, вулиця Анни Ахматової, будинок 7/15
Фактична адреса:Україна, 02068, місто Київ, вулиця Анни Ахматової, будинок 7/15
Відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формуваньІдентифікаційний номер юридичної особи 39981324
Відомості про ліцензію, видану ТовариствуТовариство включене до Реєстру платіжної інфраструктури у статусі платіжної установи відповідно до рішення Національного банку України №21/1409-РК від 03.08.2023 р. Товариство має ліцензію на надання послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, видана згідно рішення Національного банку України №21/1409-РК від 03.08.2023 р.

Копія витягу з Реєстру платіжної інфраструктури

Перевірити відомості на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку
Контактна інформація ТоваристваАдреса електронної пошти: [email protected]

Контактні номери телефону:
+38(080)-033-02-14,
+38(044)-344-98-14
Інформацію про торговельні марки (знаки для товарів і послуг), які використовуються ТовариствомТорговельна марка «PAYRUN». Подано заяву на реєстрацію торговельної марки (знаку для товарів і послуг) порядковий номер заявки m202110708 від 05.05.2021 https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1592745/
Відомості про власників істотної участіВідомості про власників істотної участі станом на 16.08.2023 року.

Відомості про остаточних ключових учасників станом на 16.08.2023 року.

Схема структури власності станом на 16.08.2023 року.
Відомості про участь Товариства у платіжних системахТовариство є платіжним оператором Міжнародної платіжної системи «PAYRUN».
Контактна інформація (адреса, номер телефону тощо) Національного банку України та органів з питань захисту прав споживачів  01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9. Адреса електронної пошти: [email protected] Телефон контактного центру 0 800 505 240 Контактний телефон Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ: +380 44 527 37 82 2.
2. Інформація про платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку
Опис основних характеристик платіжної послуги та умови її наданняТовариство має намір надавати споживачам-фізичним особам платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку в національній валюті України, а саме:  ̶  переказ коштів від Платника на користь Отримувача – юридичної особи (резидента України) або фізичної особи-підприємця (резидента України), із зарахуванням суми платіжної операції на рахунок такого отримувача;  ̶  переказ коштів від Платника на користь Отримувача – фізичної особи (резидента України), із зарахуванням суми платіжної операції на рахунок такого отримувача.  ̶ ̶  переказ коштів із застосуванням ЕПЗ від Платника на користь Отримувача – фізичної особи (резидента України), з зарахуванням суми платіжної операції на рахунок Отримувача;  ̶  інші платіжні операції з переказу коштів без відкриття рахунку, що визначені правилами відповідної платіжної системи та/або внутрішніми нормативними документами Товариства. Платіжні послуги надаватимуться після закінчення технічного доопрацювання веб-сайту Товариства, про що буде негайно повідомлено користувачів.
Умови надання додаткових послугДодаткові послуги не передбачені
Форма та порядок надання і відкликання згоди платника на виконання платіжної операціїЗгодою Платника на виконання платіжної операції є:
– У випадку, якщо платіжна операція з переказу коштів ініціюється шляхом використання Платником ЕПЗ через платіжний пристрій – сам факт ініціювання Платником платіжної операції з використанням ЕПЗ та/або момент натискання Платником на віртуальне поле у платіжному пристрої: «Сплатити»/«Сплатити карткою», або віртуальне поле з іншою назвою, яке вказує на наступну необхідну дію для ініціювання платіжної операції.
– У випадку, якщо платіжна операція з переказу коштів ініціюється Платником з використанням ЕПЗ через Сайт, Мобільний додаток, мережу Інтернет, в т.ч. із застосуванням еквайрингу тощо – момент натискання Платником на віртуальне поле: «Сплатити»/«Сплатити карткою» або віртуальне поле з іншою назвою, яке вказує на наступну необхідну дію для ініціювання платіжної операції.
– У випадку, якщо платіжна операція з переказу коштів ініціюється Платником з використанням ЕПЗ шляхом Автосписання – момент обрання Основного ЕПЗ для списання на умовах Договору.
– У випадку, якщо платіжна операція з видачі коштів за переказом ініціюється Отримувачем шляхом зарахування суми платіжної операції на рахунок, до якого емітовано ЕПЗ: o момент обрання ЕПЗ для зарахування (проставляння напроти такого ЕПЗ позначення) Отримувачем в Мобільному додатку, особистому кабінеті, на Сайті.
Відкликання Платником згоди на проведення платіжної операції (переказу) здійснюється за наступних умов:
– якщо платіжну операцію (переказ) ще не завершено;
– Платник надав оригінали документів, що посвідчують його особу, та документи/інформацію (квитанцію, фіскальний чек, ідентифікатор переказу), які підтверджують факт здійснення такої платіжної операції Платником.
Порядок прийняття до виконання платіжної інструкції надавачем платіжних послуг та настання моменту безвідкличності платіжної інструкціїПлатіжні інструкції приймаються і виконуються Товариством у день їх подання Платником або в строк, встановлений умовами договору про надання платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку (для суб’єктів господарювання).
Моментом безвідкличності платіжної інструкції є момент завершення платіжної операції.
Платіжна операція вважається завершеною:
– з моменту зарахування суми платіжної операції на рахунок Отримувача;
– з моменту зарахування суми платіжної операції на рахунок Платника (якщо переказ було здійснено з використанням ЕПЗ).
Посилання на робочий та операційний час Товариства, максимальний час виконання платіжної операціїРобочий час Товариства:

Понеділок-п’ятниця: 9:00–18:00
Перерва: 13:00-14:00
Субота і неділя: вихідний

Інформація щодо операційного часу діяльності Товариства буде доведена до користувачів одразу після технічного доопрацювання веб-сайту Товариства.

Максимальний час виконання платіжної операції – 1 робочий день з моменту її ініціювання Платником.
Строки виконання платіжних операцій в платіжних системах встановлюються правилами платіжних систем, але не можуть перевищувати строків, визначених Законом України «Про платіжні послуги».
Посилання на ліміти (обмеження) використання платіжних інструментівПереказ коштів від фізичної особи до суб’єкта господарювання, із зарахуванням суми переказу на його рахунок, що ініціюється за допомогою електронного платіжного засобу (ЕПЗ) або систем дистанційного банківського обслуговування  – ліміт 399999 або 29999 грн або інший ліміт, залежно від отримувача.

Переказ коштів від суб’єкта господарювання до фізичної особи, із зарахуванням суми переказу на її рахунок (в тому числі за номером ЕПЗ), що ініціюється шляхом здійснення безготівкового переказу з рахунку платника – 29999 грн за операцію. Зарахування здійснюється лише на картки українських банків-емітентів.
3. Інформація про комісійні винагороди, процентні ставки, застосований курс перерахунку іноземної валюти за платіжними послугами з переказу коштів без відкриття рахунку
Перелік усіх тарифів, комісійних винагород та зборів, які користувач має сплачувати Товариству за надання послуг з переказу коштівТариф – 2% від суми операції.

Додаткові комісійні винагороди та збори не передбачено.  
Інформація про процентні ставки та методику їх обчисленняНе застосовується
Інформація про курс перерахунку іноземної валюти, що застосовується до послуг з переказу коштів, та методику його визначенняТовариство надає платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку в національній валюті.
Інформація про штрафи, пені, що застосовуються до обраної користувачем платіжної послуги, та методику їх обчисленняНе застосовується
4. Інформація про спосіб комунікації
Засоби зв’язку для передавання інформації або повідомлення відповідно до договору, включаючи технічні вимоги до обладнання та програмного забезпечення користувача (за потреби)Товариство має право телефонувати на номери телефонів, що надані користувачем Товариству, направляти відомості з питань виконання Договору, інші інформаційні повідомлення за допомогою SMS – повідомлень, повідомлень у месенджер «Viber», на електронну пошту (якщо користувач повідомив Товариству адресу електронної пошти). Користувач може отримувати інформацію на сайті Товариства https://payrun.org/, зокрема отримувати в електронному вигляді Квитанції, що підтверджують здійснення платіжної операції, та на власний номер телефону або в паперовій формі відповідно до умов Договору – розрахункові документи (фіскальні чеки), що підтверджують здійснення фіскалізації суми переказу. Користувач може передавати Товариству інформацію або повідомлення шляхом особистого звернення до Товариства, дзвінка за телефоном до Товариства, а також з використанням засобів систем дистанційного обслуговування.
Обсяг, порядок і часовий проміжок надання інформації відповідно до обраної користувачем платіжної послугиВ рамках користування платіжною послугою з переказу коштів без відкриття рахунку, користувач може отримувати запитувану у Товаристві інформацію у повному обсязі в порядку та часовому проміжку відповідно до умов договору та законодавства України.

За платіжними операціями, які ініціюються за допомогою ЕПЗ – формуються квитанції (оформлені згідно із вимогами нормативно правових актів НБУ), які надаються користувачу в електронному вигляді через особистий кабінет, та/або шляхом надання можливості завантажити електронну квитанцію через сайт https://payrun.org/, шляхом введення відповідних даних про платіжну операцію, та/або шляхом направлення користувачу посилання на такі документи у смс, Viber, та/або іншим шляхом дистанційного каналу обслуговування.
5. Інформація про заходи безпеки
Інформація про зобов’язання користувача щодо забезпечення ним збереження платіжних інструментів та індивідуальної облікової інформаціїКористувач зобов’язаний безумовно виконувати вимоги договору, правил платіжних систем та законодавства України з питань здійснення платіжних операцій з переказу коштів без відкриття рахунку, зокрема:

– Ініціювати платіжну операцію у безготівковій формі та/або отримувати суму платіжної операції на рахунок, до якого емітовано ЕПЗ, виключно з використанням ЕПЗ, які йому належать на законних підставах.

– Дотримуватись правил використання ЕПЗ, зокрема: не розголошувати та не повідомляти стороннім особам реквізити ЕПЗ, власні персональні дані або будь-яку іншу інформацію, яка стосується Платника/Отримувача (у т.ч. власного номера телефону).

– Не передавати реквізити ЕПЗ або будь-яку іншу інформацію, яка стосується Платника/Отримувача (в т.ч. власного номера телефону), через відкриті канали інформаційного обміну.

– При здійсненні платіжних операцій з переказу коштів без відкриття рахунку використовувати виключно власні ідентифікаційні дані, у т.ч. власний номер телефону.

– Зберігати документи, що підтверджують факт здійснення ініціювання платіжної операції з переказу коштів без відкриття рахунку, до моменту завершення платіжної операції.
Інформація про процедури проведення заходів, спрямованих на запобігання невиконанню або неналежному виконанню платіжних операцій, а також про відповідальність надавача платіжних послуг у разі невиконання або неналежного виконання платіжних операційДля запобігання невиконанню або неналежному виконанню платіжних операцій Товариством запроваджені заходи та процедури постійного моніторингу платіжних операцій, контролю за операційними ризиками та ризиками безпеки, заходи з ідентифікації та запобіганню помилкових та неналежних платіжних операцій.

Товариство несе відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання платіжних операцій:

– зобов’язання здійснити повернення коштів платнику за невиконаною платіжною операцією;
– зобов’язання відшкодувати користувачу збитки, понесені ним у результаті невиконання або неналежного виконання платіжної операції;
– несе іншу відповідальність, передбачену договором з користувачем.
Процедура взаємодії між Товариством та користувачем на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання платіжної операціїУ випадку шахрайства (підозри шахрайства) або загрози виконання платіжної операції користувач повинен негайно повідомити Товариство про факт такого випадку. Звернення користувача щодо можливого шахрайства розглядаються Товариством першочергово, а про результати розгляду та прийняті рішення Товариство інформує користувача негайно (одразу після прийняття відповідного рішення).
Процедура взаємодії між Товариством та користувачем, у разі здійснення неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій, та порядок звернення користувача за відшкодуванням збитків, завданих у результаті платіжних операцій, проведених ТовариствомУ разі здійснення Товариством неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій, якщо такі могли мати місце на думку користувача, останній має право подати заяву до Товариства у письмовій формі, в якій зазначити детальну інформацію по платіжній операції і надати відповідне документальне обґрунтування на підтвердження викладених у заяві обставин. Товариство у встановленому чинним законодавством порядком, зокрема Закону України «Про звернення громадян», здійснює розгляд заяви та інформує користувача про результати розгляду та подальші дії для врегулювання ситуації.
Інформація про види платіжних послуг, до надання користувачам, до яких залучені комерційні агенти, надавачі платіжних послуг – посередникиПід час надання Товариством користувачам платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку комерційні агенти та посередники не залучаються
6. Інформація про механізм захисту прав користувача та порядок врегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахункуКористувач має право звернутися до Товариства зі скаргами, зауваженнями, претензіями, заявами (надалі – Скарги) відповідно до ситуації, що склалася, у разі неякісного надання платіжних послуг Товариством та/або незадоволення рівнем обслуговування тощо. Товариство заявляє та гарантує, що будь-яка скарга користувача, що може виникнути та оформлена в письмовій/електронній формі, буде розглянута Товариством. Товариством також будуть прийняті всі та будь-які необхідні заходи щодо задоволення скарги користувача, якщо така скарга буде обґрунтованою та складеною відповідно до чинного законодавства України. Товариство має право брати участь та забезпечувати розгляд і вирішення конфліктних ситуацій та спірних питань згідно із чинним законодавством України, умовами укладених зі споживачем договорів.

Скарги споживачів та звернення подаються на ім’я Директора Товариства за місцезнаходженням Товариства: Україна, 02068, місто Київ, вулиця Анни Ахматової, будинок 7/15. Товариство протягом строків, визначених чинним законодавством, розглядає скаргу по суті. Товариство має право продовжити строк розгляду скарги у встановленому чинним законодавством випадках та порядку.

Товариство протягом строків, визначених законодавством, за результатами розгляду скарги по суті:
✓ або задовольняє її (за наявності обґрунтованих законних підстав);
✓ або відмовляє в її задоволенні;
✓ та надає відповідь на скаргу споживача